Algemene voorwaarden

Op sex-kamer.nl vind u online seks films en seks video’s. Wij verwijzen u door naar online video, webcam en dating sites, waar u zich gratis kunt inschrijven. sex-kamer.nl is zelf geen platform waar u zich op kunt inschrijven. Wij verzamelen ook geen persoonlijke gegevens, wij verwijzen u alleen door.

2sexcontact aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site.

2sexcontact.nl maakt gebruik van frames en feeds. Deze kunnen bestaan uit profiel informatie of inschrijfmodules van partners geladen. Alle websites of diensten, worden door de partners van sex-kamer.nl aangeboden en afgehandeld. Sex-kamer is  een portal die via haar website bezoekers in contact brengt met producten en diensten van derden.

De door sex-kamer.nl op deze site verstrekte informatie is een aanbod van verschillende partijen. Eventuele regelingen tussen u en derden die op onze website worden genoemd, zijn uitsluitend voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Sex-kamer.nl kan niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de opgenomen gegevens. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, u kunt echter op geen enkele wijze hier rechten aan ontlenen. Sex-kamer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van onze website.